Posts Tagged ‘Kostno mišična gradnja’

Določitev kostno mišične gradnje

Kostno mišično gradnjo lahko določimo s pomočjo količnika telesne višine in obsega desnega zapestja (r = višina v cm / obseg desnega zapestja). Dobljeni količnik primerjamo z določenimi faktorji, s pomočjo katerih vidimo, kakšna je kostno mišična gradnja telesa. Ta je lahko nežna, srednja ali močna. Faktorji s pomočjo katerih določimo kostno mišično gradnjo telesa so za moške in ženske različni:

r = TV (cm) / or

TV = telesna višina

or = obseg desnega zapestja

MOŠKI A = r > 10.4
B = r = 10.4-9.6
C = r < 9.6 A. nežna kostno-mišična gradnja
B. srednja kostno-mišična gradnja
ŽENSKE A = r > 10.9 C. močna kostno-mišična gradnja
B = r = 10.9-9.9
C = r < 9.9

Išči
Koristne povezave